Aileler için Bilgilendirme Rehberi

Birçok ebeveyn, çocuk sahibi olmadan önce çocuklarının yaşamı boyunca onların yanında olmayı dilemektedir. Çocuklarının parklarda peşinde koşmayı, onların mezuniyet törenlerine katılmayı, çocukları için doğum günü partileri düzenlemeyi, onlarla beraber tatile gitmeyi hayal etmektedir. Bu düşünceler ebeveynlerin çocuk sahibi olma arzusunu ve motivasyonunu da pekiştirmektedir. Anne baba olmanın çok zor olduğu ve fedâkarlık gerektirdiği günümüzde; öngörülemeyen ciddi kronik hastalıklar ailelerin yaşamlarına, ebeveyn olma sorumluluğuna ek olarak, önemli zorluklar getirmektedir. Tedavi süreçlerinde yapılan uygulamalar ve hastalığın getirmiş olduğu engellenmelere katlanmak hem çocuk hem de anne babalar için oldukça güç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. SMA, çocukluk döneminde görülen ve doğası gereği yaşamı tehdit eden nöromüsküler bir hastalıktır. Hem hastalıktan etkilenen çocuğa hem de aileye birçok zorluk getiren bu genetik hastalık, multidisipliner bir tıbbi bakım gerektirmekte olup, SMA’nın tedavisi ile ilgili tıbbi çalışmalar hâla devam etmektedir.

SMA teşhisi yeni konmuş bir hastada birçok bakım sorunları ortaya çıkar. Klinik tedavi uzmanları, mümkün olan en kısa sürede, bu bakım sorunlarını tespit etmelidirler.

Aile eğitimi ve danışmanlık: SMA’nın teşhisi ile bağlantılı olarak tıbbi problemlerin karışıklığından dolayı, tıbbi hizmet verenler aile ile karşılaşacak bir kişiyi tespit etmelidir.

Ebeveynlerle yapılacak ilk toplantıda şunları açıklamak önemlidir:

 • Hastalığın süreci
 • Hastalık oluşumu (patogenez)
 • Dış görünüş sınıflandırması (fenotip)
 • SMA’nın seyri (prognoz)
 • SMA hakkında internet yolu ile bilgi ve SMA hastaları danışma grupları

Sma Tedavisinde İlgili Uzmanlar

Spinal müsküler atrofisi bulunan kişilere yönelik mevcut bakım yönergelerine göre, en iyi bakım uygulaması birçok uzmanın ve birincil bakım sağlayıcıların yardımıdır. Spinal müsküler atrofiye sahip her çocuğun farklı olması nedeniyle, üyeler ve dahil olma seviyeleri bireysel ihtiyaçlara ve koşullara göre zaman içinde değişebilir. Bu ekibin temel üyeleri olan aileler, kendileri ve aileleri için en uygun bakım ekibi belirlemede çocuklarının doktoruyla yakın işbirliği içinde olmaları yönünde desteklenmektedir.

Pediyatrik nörologlar, spinal müsküler atrofi şüphesi taşıyan çocukların ebeveynlerinin karşılaştıkları ilk doktorlardır. Sinir sistemindeki (beyin, omurilik, kaslar, sinirler) bozuklukların tanısı ve tedavisinde uzmanlardır ve bakım ekibinin çok önemli bir parçasını oluştururlar. Çocukta spinal müsküler atrofi için gen testinin negatif olması halinde, diğer kas hastalığı biçimlerini elemek amacıyla nörologlar elektromiyografi veya sinir iletimi çalışmaları yürütebilir.

Pediyatrik göğüs hastalıkları uzmanları çocuğun etkili şekilde solunum becerisini izler ve ilaçlar ya da destek için özel ekipmanlar gerektirebilecek solunum problemlerinin tedavisine yön verir. Bu uzmanlar, çocuğun soğuk algınlığı ya da grip gibi bir hastalığa yakalanması ya da ameliyat planlanması durumunda son derece öneme sahip olan kişiye özel tedavi planlarının geliştirilmesi için ailelerle birlikte çalışır.

Diyetisyen: Büyümeyi ve motor fonksiyonu desteklemek amacıyla, spinal müsküler atrofisi bulunan kişiler için beslenme önemlidir. Çocuklar aşırı ya da yetersiz beslenebilir ve bu durum kemik gücünü, büyümesini ve genel mobiliteyi etkileyebilir. Uzmanlar, spinal müsküler atrofisi olan çocukların beslenme ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi lisanslı bir diyetisyenle çalışılmasını önermektedir.

Ortopedistler; kemikler, eklemler ve yumuşak doku sorunlarının cerrahi ve cerrahi olmayan tedavisinde uzmanlaşmıştır. Spinal müsküler atrofisi bulunan çocuklar bazı ortopedik sorunlar yaşayabilir ve ortopedist tedavi için postür desteği (atelleme) ya da ameliyat talep edebilir.

Fizyoterapistler: Esneme ve güç eğitimi, önleyici bakım yaklaşımının önemli bir bileşenidir. Fizyoterapistler çocuğunuzun hareket aralığını, kas gücünü ve mobilitesini değerlendirebilir. Ayrıca çocuğunuzun solunum ve yemek yeme için en iyi postürü sağlamasına yardımcı egzersizler veya yardımcı cihazlar önerebilirler.

Diğer bakım ekibi üyeleri arasında şu kişiler yer alabilir:

Çocuk psikologları, duygusal ve gelişimsel sorunlar, okulla ilişkili streslerle başa çıkabilme, spinal müsküler atrofisi olan çocukların kardeşleri için psikolojik zorluklar dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek birçok psikolojik ve sosyal soruna dair danışmanlık ve rehberlik sağlayabilir.

Genetik danışmanlar spinal müsküler atrofinin sonuçları ve genetik arka planı hakkında bilgi sağlayabilir. Ailelere hastalığın gelişimi veya aktarılması hakkında tavsiyede bulunabilir, ebeveynler veya ailedeki diğer çocuklar için genetik taşıyıcı testi önerebilir ve yönetim ve aile planlaması konusunda mevcut seçenekleri sunabilir.

Mesleki terapist: Fizyoterapist egzersiz ve yardımcı cihazlarla genel mobilitenin artmasına yardımcı olurken, mesleki bir terapist ise kişilerin giyinme, banyo yapma veya gereçleri kullanma gibi belirli günlük işlerde bağımsızlıklarını arttırmalarına yardım edebilir. Adaptif ekipman veya rampa kurulumu veya kapı girişlerinin genişletilmesi gibi ev modifikasyonları önerebilirler.

Pediyatrik anestezi uzmanları, trakeostomi veya spinal stabilizasyon gibi cerrahi bir müdahaleden geçecek spinal müsküler atrofisi olan çocukların bakımındaki önemli hususlardan bir diğeridir. Anestezi uzmanları ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında bakımı planlar ve aynı zamanda anesteziyi sağlar.

Pediyatrist, küçük sağlık problemlerinden ciddi hastalıklara kadar çocukluk çağı hastalıklarına geniş çapta tanı koyma ve tedavi sağlama eğitimi alan bir tıp doktorudur.

Bir Nöromüsküler Hastalık Hemşiresi, solunum hastalığı riski bakımından önemli bir birinci hat hasta bakıcıdır ve hastanelerde çocuklarla ve aileleriyle yakın ilişki içinde çalışır. Hastalığı daha iyi anlamanız için size eğitim materyalleri sağlayabilir ve sizi SMA Europe gibi destek gruplarıyla aranızda bağlantı kurar.

REFERANSLAR

 1. ‘Spinal müsküler atrofide (SMA) Bakım Seçenekleri-Bakım ekibinin görev ve sorumlulukları’, Biogen ile Together In Sma (https://care.togetherinsma
  .com.tr/tr_TR/home/sma-care/care-options.html), Ağustos 2019, Erişim Tarihi: 12.07.2021

Evde Bakım ve Tedavinin Önemi

Nadir hastalıklar bireye ve bakım sağlayan ailenin yaşamına, hastalığın doğasından kaynaklanan birçok ek zorluk nedeniyle, daha yaygın hastalıklarla kıyaslandığında daha fazla işlevsel, ekonomik, duygusal ve fiziksel yük getirebilmektedir. Evde sağlık hizmetleri, bireyin ve ailesinin bu etkilerle başa çıkmasında ve yükün hafifletilmesinde önemli rol üstlenmektedir.

Evde Bakım Hizmetlerinin Avantajları

Evlerde sağlık bakımının yıllardır yurt dışında da görülen en önemli iki faydası, sağlık harcamalarında sağladığı düşüş ve kişinin kendi huzurlu ortamında, ailesi ve bakımına olanak vermesi. Bunların yanında bu hizmetin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

 1. Sağlık servisini ayağınıza getirir
 2. Kişiye özel bir bakım sağlar
 3. Bakım alan aileyi bir arada tutar
 4. İyileşmeyi hızlandırır
 5. Bakım maliyetlerini düşürür
 6. Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz kaliteli ve standart hizmet sağlar
 7. Hasta ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerir
 8. Hastanın ve ailesinin stresinin azaltır
 9. Zamanınızdan tasarruf sağlar
 10. En üst düzeyde bağımsızlık sağlar
 11. Yaşam kalitesini yükseltir
 12. Yaşlıları bağımsız olarak ele almaya çalışır
 13. Bazı bireylere ulaşmanın tek yoludur
 14. Son aşamada bulunan hastalar için yeğlenen bir bakım türüdür

REFERANSLAR

 1. Evde Sağlık Hizmetleri, ALS, SMA, DMD, MS HASTALIKLARINDA VE KESİN TEDAVİSİ BİLİNMEYEN DİĞER HASTALIKLARDA UYGULANAN TEDAVİ VE BAKIM YÖNTEMLERİ İLE BU HASTALIKLARA SAHİP KİŞİLER VE YAKINLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE ÇÖZÜMLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU RAPORU, Mart 2020
 2. SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI, EVDE BAKIM HIZMETLERININ AVANTAJLARI, TÜRKIYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞI (https://kasder.org.tr/saglik-bakanliginca-ucretsiz-sunulan-evde-saglik-hizmetleri-uygulamasi/), ERIŞIM TARIHI: 12.07.2021

Dernekler

SMA hastası bireylerin toplum yaşamına etkin bir şekilde katılımını sağlamak ve hasta bireylerin her türlü menfaatini sağlayacak faaliyetleri destekleyecek çalışmalar yapan ülkemizde ve yurt dışında birçok dernek bulunmaktadır.

Ülkemizde Faaliyet Gösteren dernekler:

SMA Benimle Yürü Derneği (https://smabenimleyuru.org.tr/): Sma hastalarının, taşıyıcıların ve ailelerinin insan onur ve haysiyetine yaraşır bir biçimde yaşam sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlayan dernek toplumsal dayanışmanın kudretine inanan ve Sma ile yaşan aileler, aktivistler tarafından kurulmuştur.

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (https://www.sma.org.tr/): Ülkemizdeki SMA hastası bireylerin; toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak ve hasta bireylerin menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmayı amaçlayan dernek 17 Nisan 2017 tarihinde SMA hastaları, hasta yakınları, gönüllüler ve uzman kişilerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Türkiye Kas Hastalıkları ile Mücadele Derneği (KASDER) (https://kasder.org.tr/): Uluslararası engelli hakları doğrultusunda kas hastalarının sosyal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak, kas hastalarını doğru bir şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek, nöromüsküler hastalıkların nedenlerine ve tedavilerine yönelik araştırmaları bilimin ve etik kuralların rehberliğinde desteklemek, toplumu nöromüsküler hastalıklar konusunda bilgilendirmek, kas hastalarının yaşam kalitelerini yükseltecek çalışmalar yapmayı amaçlayan dernek uzman hekimler, nörologlar, genetikçiler ve gönüllüler tarafından kurulmuştur.

Nadir Hastalıklar Ağı(https://www.nadirhastaliklaragi.org.tr/): Nadir hastalar ve hasta yakınları tarafından, Türkiye’de ve Dünya’da bilinmeyen nadir yaşamlara dikkat çekmek; sorunlara hep birlikte akılcı, pratik, kalıcı çözümler üretmek ve bu çözümlerin hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuş bir ağdır.

Eurordis (Rare Diseases Europe)(https://www.eurordis.org/): Avrupa'da, 74 ülkede nadir hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınları tarafından oluşturulan 970 derneğin bağlı olduğu kuruluştur.

Mevzuatlar

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Düzenlemeleri

 • ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri”nin etkin olarak çalışması ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu bağlamda, “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri”ne yönelik altyapı koşulları, görev, yetki ve sorumluluklarının yer aldığı mevzuat düzenlemelidir.
 • Toplum sağlığının korunabilmesi için rutin aşılama konusunda yasal tedbirler alınması sağlanmalıdır.
 • Sağlık profesyonellerinin nadir hastalıklar alanında verdikleri tedavi hizmetlerine yönelik performans puanlamalarının özelleştirilerek bu hizmetleri sunan sağlık profesyonellerinin motivasyonu artırılmalıdır.

Sosyal Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Düzenlemeleri

 • SGK tarafından finansmanı sağlanan tıbbi cihaz ve malzemelerin Kurum tarafından karşılanan tutarları hasta mağduriyetlerinin önüne geçilecek şekilde periyodik olarak güncellenmelidir.
 • SGK tarafından finansmanı sağlanan tıbbi malzeme ve cihazların kapsamı ve miktarı artırılmalı ve SGK tarafından finansmanı sağlanmayan (öksürük cihazı vs.) tıbbi cihazların ödeme kapsamına alınması sağlanmalıdır.
 • Tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz katılım paylarından muafiyet kapsamı nadir hastalıkları kapsayacak şekilde genişletilerek hastaların üzerindeki maddi yük hafifletilmelidir.
 • Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu bulunmayan illerde 61. seans sonrası için verilecek olan fizik tedavilerin, bu illerdeki diğer sağlık hizmet sunucuları tarafından verilmesine ilişkin olarak SUT’ta düzenleme yapılmalıdır.
 • Nadir hastalıklarda kullanılan koruyucu ürünler (güneş gözlüğü, güneş kremleri vb.) geri ödeme kapsamına alınmalıdır.
 • Pre-implantasyon genetik tanı testlerinin standartlarının belirlenerek geri ödeme kapsamına alınması sağlanmalıdır.
 • ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nadir hastalıkların tanılarının kesinleştirilmesi amacıyla yapılan doğrulama testlerinin finansmanı SGK tarafından sağlanmalıdır.
 • Kronik nadir hastalığı olan kişilerin sağlık raporlarının ve reçete işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılarak hastaların bu işlemleri yürütürken yaşadığı zorluklar giderilmelidir.
 • Sağlık hizmet sunucularının nadir hastalıklar alanında verdikleri tedavi hizmetleri özellikli tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilerek farklı bir SUT fiyatlandırması sistemi ile puanlandırılmalıdır.
 • Nadir hastalıklara sahip olan ve çalışabilecek durumda olan kişilerin çalışma hayatına daha etkin bir biçimde katılımına olanak sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28 inci maddesinde sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıya (anneye) erken emeklilik hakkı sağlanmaktadır. Bakıma muhtaç çocuğun annesinin hayatta olmaması veya annenin çocuğa bakmaması/bakamaması gibi durumlarda erken emeklilik hakkının aile seçimine bırakılması, bakımı üstlenen aile bireyinin, babanın veya kardeşlerden herhangi birinin bu haktan yararlanması konusunda 5510 sayılı Kanun’da düzenleme yapılmalıdır.
 • Evde sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli bireyin bakımını yapan çalışmayan anne veya babasının veya aile üyesinin emeklilik hakları düzenlenmelidir.
 • Nadir hastalıklara sahip bireylerin malûlen emekli sayılma hakkının değerlendirilmesi sürecinde, hastalığın kronik etkileri göz önüne alınarak emeklilik hakkından daha erken yararlanmaları için ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Düzenlemeleri

 • Evde bakıma destek hizmetinden gelir kriteri sebebiyle yararlanamayan engelli bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7 inci maddesinde değişiklik yapılarak ödenen evde bakım ücretinin artırılması ve en az asgari ücret seviyesine getirilmesi sağlanmalıdır.
 • Engelli bireylerin evde bakım destek ücretinden yararlanabilmesi için mevcut kriterler kolaylaştırılarak, hanenin geliri yerine engelli bireyin gelirinin esas alındığı düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Engelli bireylerin engelli aylığından yararlanabilmesi için mevcut kriterler kolaylaştırılarak, hanenin geliri yerine engelli bireyin gelirinin esas alındığı düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Düzenlemeleri

 • Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle kaynaştırma kapsamında hizmet alan yetersizliği olan bireylerin ücretsiz taşınması ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve mevzuat düzenlemesi ile eğitim ortamlarına ücretsiz taşınmaları sağlanmalıdır.
 • Kurumlarda çalışan personelin iş yükü ve süresi açısından bakıldığında maaş farklarının yeniden değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. “MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”da değişiklik yapılarak maaş farkları düzetilmelidir.

Çalışma Hayatına Yönelik Mevzuat Düzenlemeleri

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde istihdamında güçlük çekilen engel gruplarının lehine, kota sistemi başta olmak üzere engelli istihdamı konusunda öngörülen mevcut yöntem ve teşviklerin işlerliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
 • Engellilerin istihdamına yönelik olarak uygulanan teşviklerden ALS, SMA, DMD, MS hastalarının yer aldığı kas ve iskelet sistemi hastalıkları engel gruplarındaki bireylerin diğer engel gruplarına oranla daha fazla yararlanması için düzenleme yapılmalıdır.
 • İşe gidip gelmeleri mümkün olmayan engellilerin teknolojik olanaklar kullanılarak evlerinde çalışmaları sağlayacak düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

REFERANSLAR

 1. ALS, SMA, DMD, MS VE DİĞER TEDAVİSİ BİLİNMEYEN HASTALIKLARDAKİ SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ALS, SMA, DMD, MS HASTALIKLARINDA VE KESİN TEDAVİSİ BİLİNMEYEN DİĞER HASTALIKLARDA UYGULANAN TEDAVİ VE BAKIM YÖNTEMLERİ İLE BU HASTALIKLARA SAHİP KİŞİLER VE YAKINLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE ÇÖZÜMLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU RAPORU, Sayfa no: 223,226,227,229,230, Mart 2020

Engelli Hakları


1.Eğitim

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Engelliler Hakkında Kanun başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yasal haklar mevcuttur. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri bu yasal haklara dayanmaktadır.

Ülkemizde bu haklardan yararlanmak için; bireyin Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık kurul raporu vermeye yetkilendirilmiş bir hastaneden aldığı raporla en az %40 oranında engelli olduğunu belgelemiş olması gerekmektedir ya da çocuklarla ilgili olarak, 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) gereği, çocukların raporlarına engel oranı yazılmayarak raporda “özel gereksinim var (ÖGV)” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylerin zorunlu öğrenim çağı 36 aydan itibaren başlamaktadır. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde eğitim süresi uzatılabilmektedir. Zorunlu eğitim süresi boyunca özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her türde ve kademedeki eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte; kişiler, bu bireylere yönelik açılan özel eğitim okulları veya özel eğitim sınıflarından da yararlanabilmektedirler. Ayrıca;

 • 0-36 ay arasında bulunan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmeti,
 • Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağını belgelendiren bireylere evde eğitim hizmeti,
 • Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde açılan sınıflarda eğitim hizmeti,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki, teknik, sosyal veya kültürel alanlarda bilgi ve becerilerle donatılması, hayata kazandırılmaları ve üretken bireyler hâline getirilmeleri amacıyla bu bireylere halk eğitim merkezleri tarafından yaygın eğitim hizmetleri verilebilmektedir.

1.1.Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Destek Eğitim Hizmetlerinden Faydalanması

Engelli sağlık kurulu raporu oranı %20 ve daha fazla olanlar ile ÇÖZGER raporunda özel gereksinimi olduğu belirtilen bireyler; RAM’larda yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda düzenlenen destek eğitim raporu doğrultusunda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan destek eğitim hizmetinden yararlanabilmektedir. Söz konusu hizmet, Bakanlıkça hazırlanan destek eğitim programları doğrultusunda ayda azami 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi şeklinde sunulmaktadır.

1.2.Evde Eğitim Hizmeti

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden; sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacak ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşacak öğrenciler, evde eğitim hizmetinden faydalanabilir. Bu hizmetten faydalanmak için; en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman hekim tarafından Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi gerekir. Böylece öğrenci; velisinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda, ders yılı içinde evde eğitim hizmetinden yararlanabilir. Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır. Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya RAM’larda görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

1.3.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ücretleri

Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grup eğitimi imkânları sağlanır. Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm engelli bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.

1.4.Engelli bireyin ailesine yönelik eğitim hizmetleri

Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki engelli bireyin eğitimine katkı sağlamak için “rehberlik ve danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile eğitim hizmetleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

1.5.Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için kolaylıklar

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme engellilere uygun olarak düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanmakta, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimli ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınmaktadır.

REFERANSLAR

 1. Eğitimde Haklarımız, SMA Aile Bilgilendirme El Kitabı, Ece Soyer Demir SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayfa no:138,139,142,143, 1. Baskı: Mayıs 2021
 2. Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:18,19,20

2.Sağlık Hizmetleri

Engellilerin sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında “öncelikli” kaydı bulunan vatandaşlarımız kendilerine ayrılmış olan kontenjandan faydalanarak randevu alabilmektedir. 5510 sayılı Kanun ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen şekilde yardımcı araç-gereçler, tıbbi malzeme, sarf malzemeleri, ortez-protez gibi malzemelerin ödemeleri SGK tarafından yapılmaktadır. Uygun rapor alındığında engelli birey durumuna göre devlet hastanelerinde fizik tedavi alınabilir. Sağlık raporlarının düzenlenmesi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının kurumca ödenebilmesi için;

 1. 30 seansa kadar (30. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,
 2. SUT eki “Bölge/Seans Kontrolüne Tabi Olmayan Tanı Listesi”nde (EK-9/B) yer alan tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;
  1. 31-60 seansa kadar (60. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayaktan tedavilerde resmi sağlık kurulunca),
  2. 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca, sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi 444 38 33 nolu telefonu arayarak müracaat ederler. Çağrı merkezindeki görevli personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yaparak gerekli işlemleri başlatır. İlk görüşmeyi takiben Koordinasyon Merkezi’ndeki görevli sağlık personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir. Evde sağlık hizmeti alacak kişi hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip tarafından evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Hekim tarafından evde sağlık hizmeti alacak kişilerin varsa tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşerek yapılan görüş alışverişi sonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

Diğer sağlık kuruluşlarında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı merkez/hastanelerinde de muayene ve tedavi yaptırması mümkün olan hastalar için her türlü tedavi hizmeti verilmektedir.

REFERANSLAR

 1. Sağlık Hizmetleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:10,11,12

3.Engelliler İçin Kimlik Kartı

Engelli Kimlik Kartı alabilmek için engelli birey sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgelemelidir. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması durumunda sağlık kurulu raporunda “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV (60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin ikamet ettiği ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat edilerek engelliler için kimlik kartı alınabilir.

REFERANSLAR

 1. Engelliler İçin Kimlik Kartı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:14

4.Kamuda Memur Ve İşçi Olarak İstihdam

Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Kamuda engelli işçi kadrolarının takip ve denetimi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) girmek suretiyle; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulü ile devlet memuru olmak için başvurabilirler. Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları, Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, Engelli kişilerin kamuda işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. İş Kanunu uyarınca; işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

EKPSS’ye katılmak için belirlenen engel oranı ve eğitim düzeyi

Bu sınava girebilmek için;

 • Yetişkinler için en az %40 oranında engelli,
 • Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER
  1. Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),
  2. Orta Düzeyde ÖGV(50-59)
  3. İleri Düzeyde ÖGV (60-69)
  4. Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79)
  5. Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)
  6. Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal engelli bireyler çalışabilirler.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

REFERANSLAR

 1. Kamuda Memur ve İşçi Olarak İstihdam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:21-24

5.Özel Sektörde İşçi Olarak İstihdam

Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu’na, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr adresine başvuruda bulunması gerekmektedir. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde toplam işçi sayılarının %3’ü oranında, kamu işyerlerinde iste %4’ü oranında engelliyi ve %2’si oranında eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

REFERANSLAR

 1. Özel Sektörde İşçi Olarak İstihdam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:28

6.Çalişan Engellilerin Erken Emekliliği ve Malulen Emekliliği

İster doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, ister işe girdikten sonra engelli olsun; %40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranına sahip tüm engelli çalışanlar erken emeklilik hakkına sahiptir. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Malullük aylığı alabilmek açısından ikinci şart, kişinin malullük için gerekli sağlık kurulu raporunu almak üzere SGK’ya başvurduğu tarihte en az 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır. Engellilerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi SGK tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini SGK’ya müracaat ederek başlatabilirler. Engelli çocuğu olan çalışan engelli anneler belli koşullara bağlı olarak erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Sosya güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı kanunla, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

REFERANSLAR

 1. Çalışan Engellilerin Erken Emeklilik ve Malulen Emekliliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:31,32

7.Gelir Vergisi İndirimi

Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı ve engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı; engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden yararlanabilir. Basit usulde vergilendirilenlerden; tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren) terzi, tamirci, marangoz gibi engelliler yararlanmaktadır. Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte, illerde Defterdarlık Genel Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

REFERANSLAR

 1. Gelir Vergisi İndirimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:34

8.Erişilebilirlik

Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.

Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunludur. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. Bu Kanun kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, Mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının, Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelli bireylerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.

81 ilde valilikler bünyesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonlar Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme formlarını kullanarak kanun ile belirlenen kamu kullanımına açık bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarının inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmektedir. Erişilebilirlikle ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine idari para cezası kesilebilir. Erişilebilirlik mevzuatına uygunluğu komisyonca belirlenenlere ise valilik tarafından Erişilebilirlik Belgesi verilir.

REFERANSLAR

 1. Erişilebilirlik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:37,38

9.Engelliler İçin Motorlu Taşıt Alımında Sunulan Hizmet ve Muafiyetler

Engelli bireylere motorlu taşıt alımında ÖTV indirimi ve muafiyet hakkı tanınır. Engelli olmayan kişilerin ödemek zorunda olduğu özel tüketim vergisini engelliler ödemezler. Kişinin indirimden mi yoksa muafiyetten mi yararlanacağı engel seviyesiyle belirlenir ve şartlar buna göre değişir. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için rapor %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için en az %40 olmalıdır. Engel oranı %90’ın altında olan kişiler alacakları otomobilde engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

REFERANSLAR

 1. Erişilebilirlik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:43-46

10.Engellilere Sağlanan Diğer İndirim ve Muafiyetler

Çocuklar için (0-18); ÇÖZGER’de” Hafif Düzeyde ÖGV (40-49), Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV (60-69,) Çok İleri Düzeyde ÖGV( 70-79) Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)” tanımlamalardan herhangi birini almış olan çocuklar ya da Yetişkinler için; ESKR’de %40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabilmektedirler:

 1. Engelli kimlik kartına sahip olan her engelli birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanır. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. Engelli bireyin ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmama yahut hakkının kullanımının zorlaştırılması durumlarında olayın geçtiği yerin Mülki İdare Amirliği’ne olay tarihi, zamanı, araç plakası ve olay yeri ile ilgili ayrıntıları içerecek şekilde şikayette bulunulması gerekmektedir.
 2. Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında %20 indirim sağlamaktadır.
 3. Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.
 4. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini KDV’den müstesnadır.
 5. Müze ve Ören Yerlerine giriş ücretsizdir.
 6. Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsizdir.
 7. Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadırlar.
 8. TOKİ, hazırladığı projeler kapsamında planlanan konut sayısının %5’i kadarını engelli vatandaşlarımıza ayırmaktadır. Kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapılmakta, hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.
 9. GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulamaktadır.

REFERANSLAR

 1. ENGELLİLERE SAĞLANAN DİĞER İNDİRİM VE MUAFİYETLER, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:51,52

11.Sosyal Yardımlar

11.1.Engelli aylığı

Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgelenen, 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen bir aylıktır. Engelli aylığından yararlanmak için gelir kriteri bulunmaktadır. Hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekmektedir. 18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90- 99) ifadelerinden birini almış olma şartı aranmaktadır.

11.2.Muhtaç aylığı

“Vakıflar Yönetmeliği” hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanabilmektedir. Muhtaçlık aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. 18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olmaları, ailenin sosyal güvencesinin olmaması, ailenin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, kişinin mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, ailenin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin Muhtaçlık Yönetmeliği ile belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi şartı ile bağlanabilmektedir.

11.3.Evde Bakım Desteği

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.

 1. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,
 2. Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
 3. Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir. Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

11.4.Engelliler için elektrik indirimi

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan engellilere ve ailelerine Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği sağlanmaktadır. 3294 sayılı Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler elektrik indiriminden faydalanabilmektedir. Engellinin/hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından da başvuru yapılabilmektedir. Söz konusu ailelere elektrik tüketimi ile ilgili aşağıdaki destekler verilmektedir.

Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılmasını içermektedir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilmektedir. Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere, hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenebilmektedir. Elektrik yardımı ve desteği için engelli vatandaşlarımızın ‘Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına’ gerekli raporlarla başvurması gerekmektedir.

REFERANSLAR

 1. Sosyal Yardımlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:53-56

12.Engelli Bakım Hizmeti

Bakım hizmeti, günlük hayatını sürdürme sürecinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin kişisel bakım ve psikososyal destek hizmetlerini ifade etmektedir. Bakanlığımız tarafından engelli bireylerin sevgi ve ilgi gördükleri aile ortamından kopmadan yaşamını sürdürebilmeleri öncelikli hedefimizdir. Bunun mümkün olmaması halinde ise engelli bireylere yönelik kurumsal bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Engelli bireylere sunulan bakım hizmetleri


 1. Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam Merkezleri Bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeni ile günlük hayatın tekrar eden gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan engelli bireyler herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın bu merkezlerimizden ücretsiz olarak bakım hizmeti alabilmektedir. Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım hizmeti yanında rehabilitasyon hizmetleri de sunulmaktadır. Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelliler için sağlık kurulu raporu gereklidir. Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılabilir.
  1. Umut Evleri: Resmi bakım merkezlerimizde bakım hizmeti alan engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla engelli bireylerin müstakil ev veya apartman dairelerinde en fazla 6 kapasiteli olarak hizmete açılan ek ünitelerimizdir. Resmi bakım merkezlerinde bakım hizmeti almakta olan engelli bireylerden durumları uygun olanların meslek elemanlarının olumlu raporu doğrultusunda merkezlerin ek ünitesi olan “Umut Evi” olarak isimlendirilen evlerde, toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
  2. Gündüz Bakım Merkezleri: Engellisine bakan aile bireylerinin gün içerisinde kendilerine de vakit ayırıp sosyal hayat katılmalarını sağlamak ve engelli bireylerin ailesi yanında çevresinden koparılmadan bakımını sağlamak amacıyla tam veya yarı zamanlı olarak engelli bireylere sunulan gündüzlü hizmet modelidir. Gündüzlü hizmet veren merkezlerde engelli bireyin öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra toplumsal hayata katılımlarını sağlamak üzere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir. Gündüzlü bakım merkezinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli sağlık kurulu raporu gereklidir. Gündüz bakım merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Gündüz Bakım Merkezlerine yapılabilir.
  3. Geçici Misafir Bakım Hizmeti: Evde bakım desteği alan engelli bireylerin aileleri başta olmak üzere, tüm engelli ailelerinin yıl içerisinde hac, umre, sağlık gibi çeşitli nedenlerle engelli bireylerinden geçici süreyle ayrı kalacak olmaları halinde, engelli bireyler için mevcut yatılı kuruluşlarımızda sunulan geçici bir bakım modelidir. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin dilekçesi, engelli sağlık kurulu raporu, hizmet sözleşmesi ve bir meslek elemanının değerlendirme raporuna istinaden engelli birey ‘Geçici ve misafir bakım hizmeti’ kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmi bakım merkezine yerleştirilir. Geçici misafir bakım hizmetinden yararlanabilmek için başvuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan o ilde bulunan Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılabilir.

 2. Özel Bakım Merkezleri Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan ve il müdürlüklerimiz tarafından denetlenen özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti almaları da mümkündür. Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ya da ‘tam bağımlı engelli birey’ ibaresinin yer alması gereklidir. Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Özel Bakım Merkezlerine yapılabilir.

REFERANSLAR

 1. Engelli Bakım Hizmeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler için Bilgilendirme Rehberi 2019, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayfa No:57-59

Kitaplar, Broşürler ve Diğer Kaynaklar

SMA'lı kişilerin bakımıyla ilgili kitapçıklar:


Kitaplar ve diğer kaynaklar:

 • Parenting after the death of a child Jennifer L Buckle ve Stephen J Fleming tarafından yazılmıştır. (https://www.amazon.ca/
  Parenting-After-Death-Child-Practitioners
  ) Bir çocuğun ölümü ebeveynler ve kardeşler üzerinde muazzam ve ezici bir etkiye sahiptir ve ailenin psikolojik manzarasını tamamen değiştirir. Böyle bir trajedinin ardından, ebeveynler sadece kendi kederleriyle değil, aynı zamanda hayatta kalan çocuklarınınkiyle de uğraşma zorluğuyla karşı karşıya kalırlar. Birisi, diğer çocukları ile bu rolü sürdürürken, ölen bir çocuğa ebeveynlik yapmayı nasıl bırakmaya çalışabilir? Bir anne veya babanın, aynı anda hayatta kalan çocuklarına yardım ederken aynı zamanda keder ve kayıp duygularıyla etkili bir şekilde başa çıkması mümkün müdür? Bir Çocuğun Ölümünden Sonra Ebeveynlik: Bir Uygulayıcı Kılavuzu bu karmaşık ve göz korkutucu ikilemi ele alıyor. Hem anne hem de baba olan yaslı ebeveynlerle görüşmeyi içeren nitel bir araştırma çalışmasının hemen ardından, Buckle ve Fleming, klinisyenler, öğrenciler ve yas tutan ebeveynler için paha biçilmez bir kaynak oluşturmak için birkaç farklı kayıp ve iyileşme hikayesini bir araya getirdi. Yazarlar, bir çocuğu kaybetme deneyimini ve bunun bir aile üzerindeki etkisini yeni ve etkili bir şekilde sunarak kitaplarının danışmanlık alanındaki gücünü ve önemini ortaya koyuyor.
 • Miraculous Moments: True Stories Affirming That Life Goes On Elissa Al-Chokhachy (https://www.amazon.ca/
  Miraculous-Moments-True-Stories-Affirming
  ) Ölüm sonrası iletişim, ölüme yaklaşma farkındalığı ve ölüme yakın deneyimlerin seksen sekizdenfazla ilk elden anlatımını içerir. Ölen sevdiklerinizden beklenmeyen bir iletişim, ölen ve yas tutanlara umut ve rahatlık getirebilir. Mucizevi Anlar'da paylaşılan unutulmaz referanslar, sevginin ve yaşamın sonsuz olduğuna dair paha biçilmez bir güvence sağlar.
 • Elissa Al- Our Children Live On: Miraculous Moments for the Bereaved (https://www.amazon.ca/Our-Children-Live-On-Miraculous). Sevgili çocuklarımızın sonsuza dek bizimle olduğunu kanıtlayan güçlü, gerçek hikayelerden oluşan IPPY ödüllü bir koleksiyon. Yaslı ebeveynlerden, büyükanne ve büyükbabalardan, kardeşlerden, arkadaşlardan ve bakıcılardan gelen bu yürekten tanıklıklar, sevginin ve yaşamın sonsuz olduğunu göstermektedir. Sevdiği birini- özellikle de bir çocuğu- hayal edilemez bir şekilde kaybetmiş olan herkes, bu mucizevi hikayelerde umut ve rahatlık bulacaktır. Bir çocuğun ölümsüz sevgisinin canlı rüyaları, vizyonları, aşkın anları ve açık işaretleri, tüm sevdiklerimizin yaşadığına dair umut ve güvence sunar.
 • The Angel with the Golden Glow (https://www.amazon.ca/Angel-Golden-Glow-Al-Chokhachy-Hardcover): Bir Ailenin Kayıp ve İyileşme Yolculuğu Elissa Al-Chokhachy tarafından. Elissa'nın en genç bakımevindeki hastasından esinlenilmiştir. Bir meleğin dünyaya kısa yolculuğunu anlatan bu güzel resimli çocuk kitabı ilk olarak The Penny Bear™ Company, Inc. tarafından yayınlandı. Aşkın sonsuz olduğuna dair güven verici mesajı, ister birlikte ister ayrı olalım, birçok kişinin, özellikle de çocuğunu kaybetmiş olanların kalbine dokunuyor.
 • Zoom!! (https://www.amazon.ca/Zoom-Robert-Munsch) Robert Muncsh tarafından yazılmıştır
 • Shea Magale'den Marvelous Mercer (//www.amazon.com/Marvelous-Mercer-Shea-Megale)
 • Mercer Mayer'den A very special critter (https://www.amazon.ca/Very-Special-Critter-Gina-Mayer)
 • Harriet McBryde Johnson tarafından Too late to die young (https://www.amazon.ca/Too-Late-Die-Young-Nearly)
 • When bad things happen to good people Harold Kushner (https://www.amazon.ca/When-Things-Happen-Good-People)
 • Joni - Joni Eareckson Tada (https://www.amazon.ca/Joni-Eareckson)
 • God made you special - Veggie Tales kitabı (https://www.amazon.ca/God-Made-Special-Eric-Metaxas)
 • We were gonna have a baby but we had an angel instead , Pat Schwiebert (https://www.amazon.ca/Were-Gonna-Have-Angel-Instead)
 • This Book Is For All Kids, But Especially My Sister Libby. Libby Died . Jack Simon (https://www.amazon.com/This-Especially-Sister-Libby-Libby)
 • Isabelle’s Dream: A Story and Activity Book for a Child’s Grief Journey , Betsy Bottino Arenella (https://www.amazon.com/
  Isabelles-Dream-Activity-Childs-Journey
  )
 • Engellileri olumlu bir şekilde gösteren çocuklar için kitap seçimi (https://www.goodreads.com/
  list/show/6337.Children_s_
  Fiction_with_Positive_Images
  _of_Disability
  )

Yaş hakkında kaynaklar:


REFERANSLAR

 1. ‘About SMA’ Cure Sma (https://curesma.ca/resources-spinal-muscular-atrophy-canada/), Erişim Tarihi:13.07.2021