Özel İletişim Teknikleri ile SMA Hastası Çocuk ve Ailelerinin Duygulanımları İyileştirilebilir mi?

Yeni yapılan bir çalışmada, arttırıcı ve alternatif iletişimin, SMA Tip 1'li çocuklar ve annelerinde duygusal erişilebilirliğe olan katkısına odaklanılmıştır.Ebeveyn-çocuk etkileşimlerinde duygusal erişilebilirlik, çocukların sosyo-duygusal gelişimini desteklemektedir. Derin motor engelleri ve karmaşık iletişim ihtiyaçları olan ebeveynlerin ve çocukların duygusal erişilebilirliği veya arttırıcı ve alternatif iletişimin (AAİ) duygusal erişilebilirliğe katkıları hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu boşlukları ele almaya başlamak için, bu pilot çalışma, konuşamayan ve AAİ'ye ihtiyaç duyan spinal musküler atrofisi tip 1 olan üç anne ve çocuklarına odaklandı. Çalışmada karma yöntem tasarımı kullanıldığı bildirildi. Anne-çocuk etkileşimleri Duygusal Erişilebilirlik Ölçekleri kullanılarak derecelendirildi. Çalışmada, annelerle yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler niteliksel olarak analiz edildi. Anne-çocuk ikililerinde duygusal ulaşılabilirliğin yeterli olduğu gözlendi. Görüşmelerde, anneler önemli zorluklara değindi, ancak temel olarak tipik ebeveyn-çocuk ilişkilerini ve AAİ kullanımına atfedilebilecek uyumlu çocuk ve anne başa çıkmayı tanımladı. Sonuçlar, duygusal erişilebilirliğin mümkün olduğunu ve derin motor engelleri olan ve ihtiyaç ve arzularını iletme yeteneği sınırlı olan çocuklarda bile AAİ tarafından kolaylaştırılabileceğini göstermektedir. Bulgular, derin motor engelleri olan çocukların aileleriyle AAİ müdahalelerinde çocukların sosyo-duygusal ihtiyaçlarını ve ebeveyn-çocuk duygusal kullanılabilirliğini hedeflemenin önemini vurgulamaktadır.

REFERANSLAR

Shahar-Lahav R, Sher-Censor E, Hebel O. Emotional availability in mothers and their children with spinal muscular atrophy type 1 who require augmentative and alternative communication: a mixed-methods pilot study. Augment Altern Commun. 2022 Oct 26:1-12. doi: 10.1080/07434618.2022.2124928. Epub ahead of print. PMID: 36285736, Erişim Tarihi:03.11.2022