SMA Olan Kişileri Motor Fonksiyonu Üzerinde Puanlama Microsoft Kinect Kullanarak Ölçme

Çalışmada, Microsoft Kinect’in, Motor Fonksiyon Ölçümü'nün 14 ögesinin tamamlanması sırasında SMA olan kişilerin hareket ve duruşunu yakalama yeteneğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yapılan bu güncel çalışmada, Microsoft Kinect’in, nöromusküler hastalıkları olan kişiler için onaylanmış bir fonksiyonel derecelendirme ölçeği olan Motor Fonksiyon Ölçümü'nün 14 ögesinin tamamlanması sırasında spinal musküler atrofisi (SMA) olan kişilerin hareket ve duruşunu yakalama yeteneğininin değerlendirilmesi amaçlandı. 
Çalışmada Motor Fonksiyon Ölçümü ögelerinin, tamamlama sırasında katılımcının terapisti tarafından her zamanki gibi puanlandığı (Skor-T), başka bir terapistin ise yalnızca Kinect kullanılarak toplanan dijital verilerin görselleştirilmesine dayalı olarak puanlandığı (Skor-D) çok merkezli fizibilite çalışması yöntemi kullanıldı. Ayrıca anlaşma ve anlaşmazlıklar araştırıldı. Çalışmaya SMA tip 2 veya 3 olan 20 kişi katılmış olmakla birlikte 142 madde kaydedildi ve analiz edildi. SMA tip 2 olan katılımcılar için Skor-T ve Skor-D arasında %31,7 ve SMA tip 3 olanlar için %76.2 uyum olduğu gözlendi. 
Araştırmacılar sonuçların, otomatik bir puanlama yapmak için Kinect bazlı görüntü yakalama kullanımını düşünmelerini engellediğini, ancak bu cihazın, olası telafileri vurgulamak için ilgi çekici olabileceğini ifade ettiler.
 

REFERANSLAR

Vincent-Genod D, Rippert P, Coton J, Le Goff L, Barriere A, Berruyer A, Bernard M, Garde C, Gutierrez-Garcia M, Gilabert S, Gomes-Lisboade-Souza A, Daron A, Servais L, Thomann G, Vuillerot C. Scoring People With Spinal Muscular Atrophy on the Motor Function Measure Using the Microsoft Kinect. Pediatr Phys Ther. 2022 Oct 26. doi: 10.1097/PEP.0000000000000968. Epub ahead of print. PMID: 36288197, Erişim Tarihi: 03.11.2022